De keuze is aan de klant, NIET aan de fabrikant.

De Federal Trade Commission, de Amerikaanse mededingingsautoriteit, gaat nieuwe regels opstellen rond het beperken en tegenwerken van reparaties door derde partijen. De FTC gaat nu richtlijnen opstellen die de concurrentie op de markt moeten verbeteren. In het uitvoerende bestel staat onder meer dat reparaties duurder en tijdrovender zijn door restricties die fabrikanten op dat vlak opleggen. Zo uitte de toezichthouder eerder kritiek op de barrières die techbedrijven opwierpen om apparaten zelf te repareren. Ook in de Europese Unie is er aandacht voor het onderwerp. Zo nam het Europees Parlement eind 2020 nieuwe regels aan voor de repareerbaarheid van apparaten. Met de nieuwe regels moeten gebruikers meer keuze krijgen over wie hun toestel repareert.