Valse promotie

Wie denkt dat de overheid niet aanstuurt bij de aankoop van een wasmachine, heeft het mis.

Hoewel de roep tot verduurzaming steeds groter wordt, voert de aanschaf van nieuwe huishoudelijke apparaten nog steeds de boventoon, t.o.v. het laten uitvoeren van reparaties, aangemoedigd door de overheid. Vooraanstaande organisaties als de Consumentenbond, en Milieu centraal stuurden het jaren aan op de aanschaf van zogenaamde energie-efficiënte apparaten. De Europese Commissie stelt verordeningen op m.b.t. specifieke milieu aspecten van elektronische apparaten, waar voornamelijk dus werd ingezet op energie-efficiënte.
Pas vanaf maart 2021 worden er in Nederland nieuwe eisen geïntroduceerd waar eisen aan de beschikbaarheid van reserve onderdelen en verstrekking van informatie ten behoeve van reparaties worden gesteld. De grote producenten zullen er vast niet blij mee zijn, zij verkopen liever nieuwe producten. Zelfs producten die binnen de garantietermijn terugkomen worden vaak niet gerepareerd, maar door producenten/ retailers vervangen door een nieuwe apparaat. Producent en retailer zijn leidend in de keuze om te repareren. 

Maar we leven in een tijd, waar de machtige producenten en retailers hun koers niet meer helemaal zelf kunnen bepalen. De Krappe arbeidsmarkt, inflatie, crises, oorlog. Het versneld het bewustzijn van ons als consument. Dat is misschien de enige positieve keerzijde, van alle ellende....de drang om verandering krijgt steeds meer draagvlak onder ons als consument.
Nu de overheid nog!